Strategisch onderhandelen

Je streeft ernaar om een meerwaarde te creëren voor alle betrokkenen in een context van wederzijdse afhankelijkheid. Tijdens de cursus “strategisch handelen en onderhandelen” in 2014-2015 begeleidde Linda Accou de coördinatoren bij het versterken van deze competenties. Ze reikte een theoretisch kader aan met dilemma’s die zich voordoen in onderhandelingssituaties.