Taken van de stuurgroep

De stuurgroep neemt verschillende taken op om de bredeschoolvisie een plaats te geven en te verankeren in de eigen organisatie. Als coördinator ga je samen met de stuurgroep op zoek naar de beste taakverdeling om een doelgerichte werking te realiseren.