Basishouding

Als bredeschoolcoördinator ben je een verbindingsfiguur. Samen met diverse partners ga je aan de slag om maximale ontwikkelingskansen te creëren voor kinderen en jongeren.

Om dit te laten slagen is het belangrijk om in je basishouding openheid en neutraliteit uit te dragen. Je behandelt alle partners gelijkwaardig, gelooft in hen en waardeert hun inbreng. Je hebt oog voor ieders motivatie en vertrouwt op de kracht van samenwerken.

Handvaten:
Het ABC van motivatie
• Waarderen
• Empathie
• Assertiviteit
• Reflecteren op je eigen handelen