Brede School Flamingo Sint-Agatha-Berchem

Omschrijving

Jana Struys, coördinator van Brede School Flamingo, bracht de evolutie van de Brede School tijdens de voorbije 5 jaar in beeld met deze presentatie en portfolio tijdens “Kijk eens over het muurtje”. De Brede School evolueerde van schooloverstijgende projecten rond talent- en taalontwikkeling naar acties op maat van de scholen. De doelgroep breidde uit van kinderen uit de 3de kleuterklas en 1ste leerjaar naar leerlingen van het basis- en secundair onderwijs.

Inhoud

Verschillende betrokkenen getuigden over hun rol en de meerwaarde van de Brede School:

 • Thim van Gemeenschapscentrum De Kroon gaf toelichting hoe hij (woensdag)middagactiteiten ondersteunt zoals lopen, gezelschapsspelletjes, dans.
 • Docenten Els en Sanne van de Academie voor Muziek & Woord dompelden de aanwezigen onder in de evolutie van hun radio- en muzische projecten over de scholen heen tot projecten op maat en ter ondersteuning van kinderen en leerkrachten.
 • In GBS De Knapzak vertelde zorgcoördinator Annelies hoe zij laagdrempelig ouders betrekken met warme welkomstkoffie en foto’s om hen te bedanken.
 • Turnjuf Katelijne gaf uitleg bij Profietsiat, een project over de scholen heen dat ervoor zorgde dat haar leerlingen van het 6de leerjaar nu allemaal zelfstandig kunnen fietsen: Leraren LO van de verschillende scholen werken samen met gemeentediensten aan een fietsroutekaart en zetten fietsactiviteiten op.
 • Titus, leerling van het 2de leerjaar in Zavelberg, demonstreerde zijn “droom-sap-machine”, die hogeschoolstudenten en studenten van KTA Zavelenberg realiseren dankzij het project My Machine.
 • Mama Fabienne vertelde hoe haar 3 kinderen krachtige taalkansen en uitzonderlijke leerervaringen kregen dankzij de Brede School: zo zagen we haar dochter in de weer in het brei-atelier samen met het lokaal dienstencentrum tijdens de middag.
 • Leraar Hugo van KTA Zavelenberg getuigde hoe zijn leerlingen elektromechanica gemotiveerd de laatste hand leggen aan een robot met verwarming- en koelsysteem, samen met de leerlingen van basisschool De Knapzak.
 • De leerlingen verzorging trakteerden de bezoekers op lekkere zelfgemaakte hapjes.
  Tenslotte antwoordden Jana Struys en Wietze Minne, directeur van de Academie, op de vragen van de aanwezig coördinatoren.
  De aanwezigen stelden vragen aan Jana Struys en Wietze Minne, directeur van de Academie voor Woord en Dans. Zo kwamen er denkpistes naar boven over de zoektocht om noden van de kinderen te bevragen, te bekijken welke welzijnspartners een meerwaarde kunnen hebben voor de kinderen en te blijven zoeken naar manieren om effecten op kinderen in kaart te brengen.

Enkele reacties :

 • Mooie evolutie van gemeenschappelijke, grote projecten naar op maat werken per school + meer duurzaamheid.
 • Het was heel inspirerend.
 • Ik ben fan van de droommachine.
 • Een breiatelier is heel eenvoudig te organiseren en leuk voor kinderen, leraren en senioren.
 • Profietsiat : goed idee zo’n schoolroutekaart, de werkgroep met leraren LO en samenwerking met de gemeente, loopfietsen voor kleuters kunnen echt het verschil maken!
 • Wat een enthousiaste en betrokken partners.
 • De aanpak van de Academie: school en academie leren van elkaar.
 • De Droommachine: basisscholen maken op een positieve manier kennis met TSO.

Trefwoorden

 • Veiligheid
 • Talentontwikkeling & plezier
 • Voorbereiding op de toekomst
 • Maatschappelijke participatie
 • Gezondheid
 • Breed Leren
 • Verbreden
 • Meertaligheid
 • Diversiteit
 • Infrastructuur
 • Cultuurdiversiteit

Communicatiedrager

 • Presentatie
 • Document

Doelgroep

 • Kleuteronderwijs
 • Lager onderwijs
 • Secundair onderwijs
 • Intergenerationeel
 • Buitenschools
 • Basiswerkers
 • Ouders
 • Buurtbewoners