Brede School Noordwijk: samenwerken voor een warme wijk

Omschrijving

Op 11 december 2019 organiseerde Onderwijscentrum Brussel ‘Kijk eens over het muurtje’ in Brede School Noordwijk.

Bredeschoolcoördinatoren en onderwijsondersteuners gingen op pad langs heel wat leer-, speel- en leefplekken van de Brusselse ketten: de WTC-torens, de parken, het lokaal dienstencentrum Harmonie, de Brusselleerwerking en basisschool Klavertje 4.

Ze ontdekten zoveel meer dan een artificiële gekwetste wijk met veel beton: een wereldwijk met authentieke en geëngageerde partners in en rond Klavertje Vier die ervoor zorgen dat “jonge” en “oude” wijkbewoners er thuis mogen komen. Professionals en wijkbewoners grijpen contrasten aan als kansen, geven diverse stemmen en ervaringen uit het verleden een plek geven als inspiratie voor vandaag en morgen.

Bredeschoolcoördinator Sven schetste de evolutie van Brede School Klavertje Vier tot Brede School Noordwijk: een verhaal verandering, navigeren op het ritme van maatschappelijke uitdagingen en samenwerken voor opgroeiende ketten in een warme en veerkrachtige buurt.

Inhoud

Onderwijscentrum Brussel faciliteerde het bezoek, een vragenronde en intervisie op basis van de ontwikkelde methodiek Kijkwijzer 2.0.

Meer informatie

Het beeldverslag
De portfolio van Brede School Noordwijk

Trefwoorden

 • Veiligheid
 • Talentontwikkeling & plezier
 • Voorbereiding op de toekomst
 • Maatschappelijke participatie
 • Gezondheid
 • Breed Leren
 • Versterken
 • Verbreden
 • Kansarmoede
 • Meertaligheid
 • Diversiteit
 • Doorgaande lijn
 • Infrastructuur
 • Participatie
 • Ouderbetrokkenheid
 • Taaldiversiteit
 • Cultuurdiversiteit

Communicatiedrager

 • Video
 • Presentatie
 • Document

Doelgroep

 • Kleuteronderwijs
 • Lager onderwijs
 • Intergenerationeel
 • Voorschools
 • Buitenschools
 • Basiswerkers
 • Ouders
 • Buurtbewoners