Resultaten boeken en aantonen

De Brede School wil maatschappelijk relevant zijn en een hefboom zijn voor gelijke kansen. Daarom is het belangrijk de impact van de Brede School op de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren te meten, in het bijzonder van kansengroepen. Betere leerprestaties, betere sociale competenties, groter bewustzijn van talenten, hogere participatiegraad of meer betrokkenheid van ouders kunnen verwacht worden.

Om de motivatie van de brede schoolbetrokkenen en hun omgeving hoog te houden en hun zelfvertrouwen te bevorderen, zoeken bredeschoolpartners naar manieren om zowel korte termijn prestaties, successen als langere termijn vooruitgang zichtbaar te maken.

Een Brede School vraagt heel wat financiële investering van de lokale overheid en tijd van de verschillende betrokkenen. Het is dus belangrijk om open te zijn over de input, kosten en resultaten van de Brede School. Het systematisch bijhouden van kosten en baten kan gebruikt worden om Brede School te bespreken, inzichten te verspreiden en de Brede School verder te ontwikkelen op basis van een duidelijk aangetoond resultaat.


 • Wat zijn de resultaten van de Brede School tot op heden?

 • Wat zijn de resultaten van de Brede School tot op heden?

 • Hoe goed sluiten de resultaten aan bij de doelen?

 • Waren de resultaten zoals verwacht? Waren sommige resultaten onvoorzien of onverwacht?

 • Op welke wijze worden prestaties en successen bekendgemaakt en gevaloriseerd?

 • Welke impact heeft de Brede School op de bredeschoolpartners?

 • Welke impact heeft de Brede School op de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren?

 • Hoe kunnen partnerorganisaties de impact van de Brede School op hun eigen agenda’s en prioriteiten nagaan en het verband aantonen?

 • Wat zijn de reële en verborgen kosten van je Brede School? Welk resultaat wordt verwacht op basis van die investeringen?

 • Wie investeert in Brede School (tijd, expertise, financieel, materiaal)? Welk resultaat verwachten deze betrokkenen?

 • Welke systemen zijn er zodat activiteiten kosteffectief zijn?

 • Hoe kunnen middelen beter worden ingezet voor een efficiënter resultaat?

 • Publieke voorbeelden van prestaties, bv. getuigschriften, publieke onderscheidingen,
  tentoonstellingen, prijsuitreikingen

 • Evaluaties door kinderen/jongeren en volwassenen

 • Persberichten en nieuwsbrieven

 • Voorbeelden van succesverhalen

 • Gewonnen prijzen

 • Casestudies en verslagen

 • Evaluatiegegevens t.a.v. de vooropgestelde doelen

 • Financiële verantwoording

 • Kosten-batenanalyse/SWOT

 • Foto’s en video’s die de ontwikkeling in beeld brengen

 • (Vragen aan basiswerkers en partnerorganisaties)

  Wat is je inbreng in Brede School en welke resultaten verwacht je op basis van die inbreng? Wat zijn de resultaten tot nu?

 • (Vragen aan basiswerkers en partnerorganisaties)

  Hoe word je betrokken bij evaluatie en het verwerken van gegevens? Hoe wordt deze informatie gedeeld?

 • (Vragen aan de coördinator en de stuurgroep)

  Welke investering zal je in de toekomst doen in Brede School?

 • (Vragen aan de coördinator en de stuurgroep)

  Welk bewijs toont de meerwaarde van de Brede School aan?

 • (Vragen aan de coördinator en de stuurgroep)

  Op welke manier worden de bredeschoolpartners bewust gemaakt van de behaalde resultaten binnen de Brede School?

 • (Vragen aan de coördinator en de stuurgroep)

  Op welke resultaten had je de meeste impact? Op welke de minste? Blijkt uit je gegevens waarom dat zo is?

 • (Vragen aan de coördinator en de stuurgroep)

  Op welke manieren worden successen het best gepresenteerd en gevierd?

 • (Vragen aan de coördinator en de stuurgroep)

  Wat is er veranderd voor kinderen/jongeren en hun ouders door het aanbod van de Brede School? Hoe weet je dat?

 • (Vragen aan de coördinator en de stuurgroep)

  Welke voorbeelden kan je geven van de wijze waarop je resultaten hebt gedeeld en verspreid?

 • (Vragen aan de coördinator en de stuurgroep)

  Wat hebben jij en je partners geleerd over jullie aanbod dat nuttig is voor de toekomstplannen?