Het verhaal van Jana, 5 jaar bredeschoolcoördinator in Sint-Agatha-Berchem

Omschrijving

Naar aanleiding van 10 jaar OCB in 2018 , vertelt Jana over de evolutie van 5 jaar Brede School in Sint-Agatha-Berchem.

Het lerende bredeschoolnetwerk zet er flexibel in op lokale maatschappelijke uitdagingen en biedt er heel wat groeikansen aan professionals, vrijwilligers, ouders, kinderen en jongeren binnen en buiten de schooluren en -muren.

Inhoud

Bekijk hier een filmpje op youtube:

Trefwoorden

 • Veiligheid
 • Talentontwikkeling & plezier
 • Voorbereiding op de toekomst
 • Maatschappelijke participatie
 • Gezondheid
 • Breed Leren
 • Versterken
 • Verbreden
 • Kansarmoede
 • Diversiteit
 • Infrastructuur
 • Participatie
 • Ouderbetrokkenheid
 • Taaldiversiteit
 • Cultuurdiversiteit

Communicatiedrager

 • Video

Doelgroep

 • Kleuteronderwijs
 • Lager onderwijs
 • Secundair onderwijs
 • Hoger onderwijs
 • Intergenerationeel
 • Voorschools
 • Buitenschools
 • Basiswerkers
 • Ouders
 • Buurtbewoners