Impact van Brede Scholen in kaart brengen: Brede Scholen uit Brussel en Kent delen hun expertise

Omschrijving

OCB, GO! en 4 Brusselse Brede Scholen werkten samen met partners uit Kent, Engeland tijdens het GAMESproject (General Analysis of the iMpact of Extended Services).

Inhoud

Onderwijscentrum Brussel, GO!, 4 Brusselse Brede Scholen, 4 Extended Schools uit Engeland, Kent Children’s University en Canterbury Christ Church University vertellen <a href=”https://ondersteuningstoolbredeschool.be/“>in deze film de krachten, impact en inzichten die zij ontdekten.

Trefwoorden

 • Veiligheid
 • Talentontwikkeling & plezier
 • Voorbereiding op de toekomst
 • Maatschappelijke participatie
 • Gezondheid
 • Breed Leren
 • Versterken
 • Verbreden
 • Kansarmoede
 • Meertaligheid
 • Diversiteit
 • Doorgaande lijn
 • Infrastructuur
 • Participatie
 • Ouderbetrokkenheid
 • Taaldiversiteit
 • Cultuurdiversiteit

Communicatiedrager

 • Video

Doelgroep

 • Kleuteronderwijs
 • Lager onderwijs
 • Secundair onderwijs
 • Hoger onderwijs
 • Intergenerationeel
 • Voorschools
 • Buitenschools
 • Basiswerkers
 • Ouders
 • Buurtbewoners