5 jaar Brede School De Verrekijker

Omschrijving

Op 18 maart 2019 organiseerde Onderwijscentrum Brussel ‘Kijk eens over het muurtje’ in Brede School De Verrekijker in Jette. 29 bredeschoolcoördinatoren en onderwijsondersteuners uit 11 Brusselse gemeenten gingen op pad langs heel wat leer-, speel- en leefplekken van de Jetse ketten: de bib, het park, het Sint-Pieterscollege, de Jetse Academie en Atelier340Museum.

De bredeschoolcoördinator schetste de evolutie en werking van Brede School De Verrekijker sinds 2014. Bredeschoolacties met focus op talentontwikkeling, breed leren en groenbeleving, evolueerden naar een Brede School met 6 basisscholen met een sterk socio-cultureel netwerk waar maatschappelijke participatie centraal staat. Met een lerende basishouding en een reizend bureau, bouwt de coördinator bruggen. Ze legt verbindingen en faciliteert netwerkmomenten, uitwisseling en cocreatie van professionals en ouders om de Jetse kinderen maximaal te laten ontwikkelen. Ankerfiguren bij de partnerorganisaties zorgen voor gedeeld leiderschap en linken naar de werking van hun organisaties.

Na een hele dag vertellen, luisteren en nadenken, deelt Betty haar inzichten na 5 jaar Brede School in Jette: “onze blik op de noden van de kinderen en de gezinnen is veranderd”. Haar droom voor de toekomst? Samen met welzijnspartners een krachtig netwerk bouwen zodat alle Jetse kinderen en jongeren een veilige plek vinden waar ruimte is voor hun noden en talenten.

Inhoud

Onderwijscentrum Brussel organiseerde deze 10de editie van ‘Kijk eens over het muurtje’ en faciliteerde het bezoek, een vragenronde en intervisie op basis van de ontwikkelde methodiek Kijkwijzer 2.0.

Meer informatie

Het beeldverslag van Kijk eens over het muurtje
Portfolio Brede School De Verrekijker
Presentatie 5 jaar Brede School De Verrekijker
Presentatie werking De Verrekijker

Trefwoorden

 • Veiligheid
 • Talentontwikkeling & plezier
 • Voorbereiding op de toekomst
 • Maatschappelijke participatie
 • Gezondheid
 • Breed Leren
 • Versterken
 • Verbreden
 • Kansarmoede
 • Diversiteit
 • Doorgaande lijn
 • Participatie
 • Ouderbetrokkenheid
 • Taaldiversiteit
 • Cultuurdiversiteit

Communicatiedrager

 • Video
 • Presentatie
 • Verslag
 • Document

Doelgroep

 • Kleuteronderwijs
 • Lager onderwijs