Presentatie Brede School Hartje Anderlecht

Omschrijving

Het proces van kwaliteitsontwikkeling in Brede School Hartje Anderlecht

Inhoud

Brede School Hartje Anderlecht groeide uit tot een Brede School met een stuurgroep die gedeeld leiderschap uitdraagt. In de presentatie staat meer info over de omgevingsanalyse, doelen, acties en doelgerichte aanpak van de Brede School. Ook denkpistes voor de toekomst staan beschreven.

Trefwoorden

 • Veiligheid
 • Talentontwikkeling & plezier
 • Maatschappelijke participatie
 • Breed Leren
 • Versterken
 • Verbreden
 • Kansarmoede
 • Diversiteit
 • Infrastructuur
 • Participatie
 • Ouderbetrokkenheid
 • Taaldiversiteit

Communicatiedrager

 • Presentatie

Doelgroep

 • Kleuteronderwijs
 • Lager onderwijs
 • Intergenerationeel
 • Buitenschools
 • Basiswerkers
 • Ouders
 • Buurtbewoners