Evaluatie

Evalueren maakt deel uit van het proces van kwaliteitsontwikkeling binnen de Brede School.

Naast de procesevaluatie van het samenwerkingsverband is het belangrijk om de effecten te meten van de gedane acties. Dit is belangrijk om te weten of de gedane acties de juiste acties zijn in functie van de vooropgestelde doelen.

Daarnaast is het voor betrokkenen motiverend om te zien dat hun inspanningen ook wat opleveren. Dus resultaten boeken en aantonen, zorgt voor een duurzame Brede School.