Doel

Een missie en visie opstellen is een eerste stap in het doelgericht werken. Het geeft de bestaansreden van de Brede School aan en geeft kort weer waar je met de Brede School naar toe wil.

Doelgericht werken vraagt keuzes maken en prioriteiten stellen. Uit geheel van mogelijkheden, zet je in op de acties die het verschil maken voor kinderen en jongeren.