Organisatie

Een Brede School is een samenwerkingsverband tussen partners uit verschillende sectoren, waaronder één of meerdere scholen. Binnen het samenwerkingsverband heeft elke partner heeft zijn eigenheid. Tegelijk versterken de partners elkaar. Zo slagen ze er samen beter in om maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren te realiseren.

Er zijn drie belangrijke thema’s binnen de organisatie:

  • Het juiste netwerk samenstellen
  • Zorgen voor gedeeld leiderschap
  • Het aanwezige potentieel optimaal benutten