Impactevaluatie: stappenplan

Impact van sociale praktijken

Een deel van het vormgeven aan een kwalitatief bredeschoolproces, is het in kaart brengen van de impact.
Het bepalen van impact van sociaal-culturele praktijken is complex. Deze praktijken staan immers niet los van andere initiatieven en interventies in de samenleving. Verder is impact van zulke praktijken moeilijk te operationaliseren en niet altijd in cijfers uit te drukken. Socius ontwikkelde een interessant kader voor het evalueren van de impact van sociaal-culturele praktijken.

Socius 1 & hanteert volgende definitie van impact:
Impact: Impact gaat over de positieve én negatieve, bedoelde en onbedoelde effecten, directe en indirecte effecten, die zich op lange termijn en ten gevolge van een praktijk of interventie voordoen.

De kijkwijzer onderscheidt verschillende thema’s gelinkt aan de kwalitatieve ontwikkeling van de Brede School. Elk van deze thema’s maken deel uit van de opvolging van de Brede School. In de rubriek ‘Evaluatie op bredeschoolniveau’ zijn twee thema’s opgenomen die gelinkt zijn aan impactevaluatie: effecten meten en resultaten boeken. Het systematisch reflecteren, evalueren en bijsturen van de bredeschoolwerking is noodzakelijk. Een impactevaluatie maakt best integraal deel uit van een voortdurende, weerkerende cyclus van de werking van de Brede School.

Schema: stappenplan impactevaluatie

In onderstaand schema vind je de verschillende stappen van een impactevaluatie.

Keuzestap: Doel van de impactevaluatie

 • Wat wil je als Brede School bereiken met een impactevaluatie en waarom?

 • Waarom wil je een impactevaluatie ondernemen?
  Bijvoorbeeld

  • De kwaliteit van de praktijk achterhalen.
  • Het verbeteren van een praktijk.
  • Het verzamelen van kennis/inzichten over de praktijk.
 • Voor wie is de impactevaluatie bedoeld?
  Bijvoorbeeld:

  • de overheid,
  • partnerorganisaties,
  • gebruikers,
  • stuurgroep,
 • Welke vragen moet je impactevaluatie beantwoorden?
  Geef maximum vijf concrete vragen die je wilt beantwoorden.
  Bijvoorbeeld:
  • Wat is de specifieke impact die kan toegeschreven worden aan de praktijk?
  • Heeft de praktijk een verschil gemaakt?
  • Hoe heeft de praktijk een verschil gemaakt?
  • Zal of kan de praktijk elders werken?
  • Op welke manier is de praktijk betekenisvol?

Observatiestap: Beschrijving van de praktijk.

Kenmerken van de te evalueren praktijk.

 • finaliteit van de praktijk
 • doelgroep
 • intermediairen en partners
 • interventiestrategie
 • tijdspad

Observatiestap: kenmerken van de organisatie

 • structuur
 • middelen
 • evaluatiecultuur
 • opvolgingsystemen

Impactevaluatie: design en keuze

 • specifieke informatienoden
 • evaluatievragen verfijnen
 • informatiebronnen
 • tijdskader
 • wie betrekken?
 • opportuniteiten buiten de organisatie
 • evaluatiestandaarden
 • opvolging en gebruik

Meer lezen?