Vrijetijdsaanbod: welke keuzes maak je?

Hoe wordt ingezet op het vrijetijdsaanbod?
Er zijn tal van keuzes die Brede Scholen maken bij het organiseren van het vrijetijdsaanbod 1. Bij de organisatie hou je best bewust rekening met verschillende aspecten.
We gaan in op volgende elementen en geven telkens aandachtspunten weer bij de organisatie van het vrijetijdsaanbod.

  • Wie begeleidt?
  • Verplichte of vrije keuze?
  • Op voorhand gepland of ad hoc inschrijven?
  • Aansluiten bij eindtermen/kernaspecten
  • Welke kinderen en jongeren?
  • Hoe informeer en betrek je ouders/opvoeders/…?
  • Gratis of betalend?
  • Doorstroom naar het reguliere aanbod?