Youth Engagement Continuum

Participatie van kinderen en jongeren in de verschillende stappen van het bredeschoolproces is een uitdaging. Het Youth Engagement Continuum is een kader ontwikkeld voor jeugdwerkingen en schetst de verschillende gradaties van organisatievormen die minder of meer engagement en betrokkenheid van de doelgroep veronderstellen.

Hou dit kader in het achterhoofd bij het opstarten van activiteiten voor kinderen en jongeren. Zo kan je gericht inzetten op dat wat je wil bereiken.

1. Vrijblijvende instapactiviteiten en diensten

Deze activiteiten vragen niet veel engagement van kinderen en jongeren. Ze zorgen er wel voor dat kinderen en jongeren hun weg vinden naar activiteiten (bijvoorbeeld een uitstap, een evenement) of diensten (de aanwezigheid van een sociaal assistent, die jongeren ondersteunt).

2. Ateliers

Ateliers zijn activiteiten waarbij kinderen en jongeren samenwerken om een resultaat te behalen. Samenwerking staat centraal, naast het werken aan talenten en competenties. Door toe te werken naar een resultaat creƫer je groepsbinding, zelfwaarde.

3. Projecten

Projecten lopen op langere termijn. Ze vragen meer engagement en verantwoordelijkheid. Bij het uitwerken van projecten is het cruciaal te vertrekken van kinderen en jongeren zelf: wat willen zij bereiken (inhoud) en hoe gaan ze dat realiseren (werkvorm).

4. Actie & Lobbyen

Deze acties vertrekken van een engagement van kinderen en jongeren: op basis van gedetecteerde noden zetten zij zelf acties op om actief iets te veranderen in hun omgeving.

5. Organiseren

Dit houdt in dat kinderen en jongeren zelf het heft in handen nemen: zij bepalen inhoud en zorgen voor begeleiding.