Tijdens of na de schooluren?

In heel wat georganiseerd aanbod zien we dat hier een onderscheid wordt gemaakt: tijdens of na de schooluren. Maar ook hier is veel variatie mogelijk: activiteiten worden soms aangeboden tijdens het reguliere programma (tijdens de lesuren), maar het kan ook in de (middag)pauzes en speeltijden. Daarnaast zetten heel wat Brede Scholen een aanbod op na de schooluren, vaak aansluitend op de schooluren.

Kinderen en jongeren geven in de impactbevraging van de proefprojecten Brede School 1 aan dat de activiteiten die georganiseerd worden ook een effect hebben op de school (geliefd zijn in de buurt, verruiming van de schoolvisie, levendigheid van de buurt). Verder willen ze graag meer sport, meer keuze en meer activiteiten na school.

In het tijdsbelevingsonderzoek 2 zeggen kinderen dat ze graag activiteiten over de middag en na school hebben. Zeker middagactiviteiten maken dat alle kinderen die op school blijven eraan kunnen deelnemen en zo gebeurt er nog eens iets leuks op school.