Taken van een bredeschoolcoördinator

De bredeschoolcoördinator is onontbeerlijk voor het samenwerkingsverband van de Brede School. Uit de bevraging van Brusselse Brede Scholen én de impactbevraging van de proefprojecten komt dit naar boven. Bredeschoolcoördinatoren nemen heel wat taken op. Het is belangrijk om vanuit de stuurgroep van de Brede School het takenpakket van de coördinator mee af te bakenen en te bepalen welke taken tot de kern behoren en welke taken door andere partners opgenomen kunnen worden.

Overzicht van mogelijke taken van de bredeschoolcoördinator:

1. Verbindingsfiguur

 • De coördinator heeft overzicht over het bredeschoolproject in zijn geheel en koppelt dit terug naar de partners.
 • De coördinator legt verbindingen waar mogelijk: tussen een verscheidenheid aan partners, tussen soms naast elkaar bestaande activiteiten, tussen kansen die zich aandienen en het bestaande aanbod, …
 • De coördinator is het geheugen van de Brede School.

2. Kwaliteitsbewaker

 • De coördinator maakt dat de inhoud van het bredeschoolproject gedragen en goed onderbouwd is.
 • De coördinator heeft een kritische blik op de bredeschoolwerking en spoort de partners aan tot reflectie.
 • De coördinator heeft een signaalfunctie naar het beleid.
 • De coördinator bewaakt de doelgerichtheid en stimuleert de partners doelgericht te zijn.
 • De coördinator bewaakt de inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten en spoort de partners aan om naar kwalitatieve activiteiten te streven.

3. Procesbegeleider: de samenwerking tussen mensen en organisaties loopt vlot

 • De coördinator bewaakt de samenstelling van het samenwerkingsverband.
 • De coördinator zorgt ervoor dat de partners zoeken naar de beste structuur die het samenwerkingsverband aanneemt.
 • De coördinator zorgt ervoor dat de samenwerking vlot loopt en dat de partners zich goed voelen bij de samenwerking.
 • De coördinator waakt erover dat de inspanningen en verantwoordelijkheden evenwichtig verdeeld worden.
 • De coördinator bewaakt de continuïteit van het bredeschoolproject en zorgt ervoor dat nieuwe mensen ingelicht worden.
 • De coördinator werkt samen met andere Brede Scholen die in dezelfde buurt liggen/met dezelfde organisaties samenwerken.

4. Organisator

 • De coördinator staat in voor de algemene planning van het bredeschoolproject en waakt over de uitvoering ervan.
 • De coördinator staat in voor de organisatie en opvolging van overleg.
 • De coördinator houdt bij of alles loopt, of problemen opgelost raken en of er nood is aan hulp.
 • De coördinator zit achter de veren van de mensen.
 • De coördinator beheert de middelen.
 • De coördinator is een aanspreekpunt voor de partners en voor geïnteresseerde buitenstaanders.
 • De coördinator bewaakt de zoektocht naar middelen. Middelen kunnen zowel mogelijke financieringsbronnen als andere goederen en diensten zijn.

Daarnaast is de stuurgroep een tweede element in het netwerk van de Brede School. Het is belangrijk taken af te stemmen en af te bakenen wie welke taak opneemt.