Financiële drempels - betaalbaarheid

 • Geef alle informatie over kostprijs en kortingsmogelijkheden.
 • Brede Scholen organiseren veel activiteiten. Sommige zijn gratis, andere betalend: zorg dat dit duidelijk is en dat mensen weten waarom prijzen variëren.
 • Hoe bekomt men de korting? Welke procedure moet gevolgd worden? Welke documenten zijn nodig? Wie zijn de contactpersonen? Wat zijn de deadlines?
  • Komt de gemeente tussen in inschrijvingsgeld? Hoe werkt dat?
  • Hoe wordt omgesprongen met het werken met gereduceerde tarieven? Worden mensen aangesproken? Zorg dat dit met respect gebeurt.
 • Welke extra kosten zijn er aan de activiteit verbonden? Bijvoorbeeld: sportuitrusting, uniform, lunchpakket, vervoer, …
 • Er zijn vaak ook impliciete en psychologische drempels m.b.t. betaalbaarheid: ‘Hoort mijn dochter/zoon er wel bij?’, de jaarlijkse spaghetti-avond, fondsenwerving, …). Ook deze kunnen voor een stuk weggenomen worden door goede info. Bijvoorbeeld: door het verduidelijken van het engagement dat verwacht wordt. Zo kunnen de wederzijdse verwachtingen op elkaar afgestemd worden.
 • De kosten voor een activiteiten mogen niet te hoog zijn. Zorg voor ‘financiële flexibiliteit’ en regelingen aangepast aan de concrete situatie van het kind/de jongere of het gezin. Zo geven sommige verenigingen korting voor de aansluiting van kinderen/jongeren en leden van eenzelfde gezin.
 • Je kan ook een solidariteitsprincipe hanteren: leden die het moeilijk hebben, betalen minder en leden die er beter voor staan betalen meer. In sommige verenigingen worden leden in zeer specifieke gevallen volledig vrijgesteld van lidgeld.
 • Alternatieven: schakel jongeren in als vrijwilliger in de vereniging, of als assistent of hulptrainer.
 • Zorg voor flexibiliteit op andere vlakken: uitrusting, bereikbaarheid (openbaar vervoer, mobiliteit van families), mogelijkheden tot opvang voor andere kinderen uit het gezin, kosteloze proefperiode, …