Hoe betrek je leerkrachten en schoolteams?

Brede Scholen zijn samenwerkingsverbanden tussen organisaties uit verschillende sectoren, waaronder één of meerdere scholen. Het betrekken van leerkrachten en schoolteams is voor Brede Scholen vaak een uitdaging. Leerkrachten hebben heel wat taken en opdrachten. Ze zien de Brede School vaak als iets extra’s waar leerkrachten zich niet kunnen/willen voor engageren.

We zetten hier enkele tips samen voor:

  • scholen die betrokken zijn bij Brede School
  • bredeschoolnetwerken die leerkrachten en schoolteams een actieve plaats willen geven binnen hun werking.