Beschikbaarheid

 • Geef informatie over het inschrijvingsbeleid. Wanneer moet je ten laatste inschrijven voor een activiteit? Hoeveel vrije plaatsen zijn er? Welke administratie is nodig?
 • In welke mate is men flexibel in regels en voorwaarden?
 • Geef informatie over randvoorwaarden: Wordt er een stipte aanwezigheid verwacht? Is er een wekelijks engagement of kan men sporadisch deelnemen? In wat voor groep komt men terecht? Zijn de groepen gemengd (jongens/meisjes)? Welk eten is voorzien?
 • Timing van activiteiten
  • Laat uren aansluiten op de schooluren.
  • Maak gebruik van infrastructuur van scholen.
  • In de grote vakantie gaan veel kinderen/jongeren op reis naar hun familie. Tegelijkertijd zijn er dan een aantal kinderen/jongeren dat heel de vakantie thuisblijft.
  • Hou rekening met het geloof: geef te kennen dat je dit respecteert (religieuze feesten, tijd en ruimte om te bidden, rekening houden met ramadan, …)
 • Probeer aandacht te hebben voor een staf waarin een diversiteit aan medewerkers aanwezig is, zodat zij verschillende kinderen/jongeren kunnen aanspreken en een vertrouwenspersoon kunnen zijn.
  • Hoe en wanneer is de organisaties/begeleiding aanspreekbaar? Is er een vaste persoon? Kunnen kinderen en jongeren een stabiele relatie uitbouwen met de begeleiders van de activiteit?
  • Hoe spreken begeleiders ouders aan en hoe zijn begeleiders omgekeerd aanspreekbaar voor ouders?
  • Weten kinderen, jongeren en hun ouders bij wie ze terecht kunnen met vragen, problemen, feedback, …?
  • Belangrijk is dat kinderen, jongeren en hun ouders een band kunnen uitbouwen met een vertrouwenspersoon en dat ze zich kunnen identificeren met deze persoon.
  • Zorg er als vertrouwenspersoon voor dat je de leefwereld van kinderen en jongeren kent. Zo kan je inspelen op hun noden.
  • Leg als vertrouwenspersoon van de organisatie contact met andere sleutelfiguren (uit de gemeenschap, uit de school, uit de Brede School).
  • Werk eventueel met een peter- en meterschap in de organisatie.