Talige drempel

Duidelijke communicatie is belangrijker dan ooit in een diverse omgeving. Veel misverstanden ontstaan omdat mensen dingen evident vinden en ze niet uitspreken.

  • Denk na over vormgeving van folders: duidelijk en herkenbaar. Communiceer op eenzelfde wijze vanuit verschillende organisaties.
  • Vermijd kromtaal tijdens activiteiten, gebruik gebaren, gebruik eenvoudige en duidelijke taal, creëer een vaste structuur en routine.
  • Steek tijd in het opbouwen van externe relaties.
  • Herhaal de boodschap. Communiceer duidelijk.
  • Overlaad kinderen, jongeren en ouders niet met drukwerk. Spreek hen ook persoonlijk aan en geef hen ter ondersteuning zelf een brochure ter ondersteuning. Zo breng je een duidelijke boodschap.
  • Wat je zegt is maar een klein deel van de communicatie. Hoe je iets zegt is veel belangrijker. Zeker wanneer je geen gemeenschappelijke taal hebt, moet je je bewust zijn van je lichaamstaal.
  • Werk met universele pictogrammen en een basiswoordenschat Nederlands. Laat je teksten eventueel controleren op duidelijkheid door een redacteur.
  • Een nieuwe doelgroep bereiken vergt een intensieve aanpak. Hoe meer je inzet op een persoonlijke aanpak, mondelinge communicatie, werkt met sleutelfiguren … hoe meer kans je hebt om jouw doelgroep te bereiken.
  • Zorg dat eenzelfde visie gedragen wordt door iedereen in de organisatie.