Hoe informeer en betrek je ouders/opvoeders ...?

Verschillende onderzoeken geven aan dat de samenwerking tussen school en andere partners vertrouwen biedt voor ouders 1. Bij het organiseren van activiteiten in de vrije tijd is het van belang om ouders goed te informeren: op een expliciete manier uitleg te geven over de werking, transparant te zijn over de kosten, verbonden aan de activiteiten, te duiden waarom vrijetijdsactiviteiten leuk/nuttig/interessant kunnen zijn voor hun kinderen. Deze communicatie kan door verschillende partners gebeuren: leerkrachten, begeleiders, brugfiguren, andere ouders … Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat er eenduidig gecommuniceerd wordt: duidelijkheid over de prijs, het soort activiteiten, het doel, de locatie, de begeleiding, …