Maak gebruik van bestaande bronnen als basis

We bundelen hier enkele websites met informatie die nuttig kan zijn voor de omgevingsanalyse van de Brede School.

 • Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse
  Het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) centraliseert en co├Ârdineert de activiteiten van statistische aard die betrekking hebben op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Op de website vind je informatie over de wijkmonitor, statistische gegevens per thema (o.a. bevolking, inkomens, jonge kinderen, arbeidsmarkt, …).

 • Leerlingtellingen [VGC]
  De Vlaamse Gemeenschapscommissie vraagt tweemaal per schooljaar leerlinggegevens op van het Nederlandstalig kleuter-, lager en secundair onderwijs in Brussel. Doel van deze tellingen is een beter zicht te krijgen op kwantitatieve en kwalitatieve verschuivingen in het leerlingenbestand. Op basis van de analyse van de leerlingenpopulatie kunnen immers beleidsmaatregelen genomen worden.

 • Taalbarometer
  BRIO, het Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum, ontwikkelde de taalbarometer om het taalbeeld van Brussel op te volgen. Op basis van een representatieve steekproef bij 2 500 Brusselaars wordt gepeild naar hun taalkennis, taalgebruik en taalattitudes. Op de website van BRIO vind je nog ander onderzoek. De BRIO-matrix bundelt recente informatie over actuele thema’s overzichtelijk.

 • Welzijnsbarometer (uit armoederapport)
  Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad presenteert jaarlijkse een Welzijnsbarometer of Armoederapport. Dit rapport geeft een
  stand van zaken over armoede in de hoofdstad. Gegevens over o.a. werkloosheidsgraad, gemiddeld inkomen, huisvesting, gezondheid, scholing etc. worden gebundeld en gepubliceerd.