Gepland of ad hoc inschrijven?

Wanneer activiteiten georganiseerd worden door Brede Scholen stellen we vast dat er verschillende werkwijzen zijn. Soms worden kinderen gevraagd om op voorhand in te schrijven, voor andere activiteiten werkt men met een open aanbod, waar kinderen ad hoc aan kunnen deelnemen. Allebei de werkwijzen hebben voor– en nadelen.

Als kinderen op voorhand moeten inschrijven, loop je het gevaar dat je bepaalde kinderen niet bereikt. Maar daardoor heb je als organisator wel een goed zicht op het aantal deelnemers en kan je met de kinderen een traject doorlopen. Wanneer een aanbod inspeelt op kinderen die “komen binnenwaaien” is het moeilijker om op voorhand goed in te schatten wie komt, is het belangrijk om het aanbod goed te duiden en zichtbaar te maken en ervoor te zorgen dat kinderen opnieuw komen.

Een voorbeeld: Brede School Brugse Poort organiseerde in de zomervakantie samen met de circusplaneet in het park de Groene Vallei circusworkshops. Kinderen die tijdens het schooljaar circusateliers volgden werden uitgenodigd. Daarnaast spraken de begeleiders en organisatoren in het park kinderen aan om deel te nemen en te proeven van verschillende circustechnieken. ’s Avonds werd regelmatig een voorstelling georganiseerd waar ook buurtbewoners, park-gebruikers en ouders op uitgenodigd werden. Als slot van de week organiseerde de circusplaneet ook telkens een toonmoment zodat kinderen dat wat ze tijdens de week geleerd hadden konden tonen aan een echt publiek.

Een aantal Brede Scholen zetten, vaak in de zomermaanden, in op het vindplaatsgericht werken. In plaats van kinderen en jongeren op te wachten op locatie (waar activiteiten georganiseerd worden), trekt men bijvoorbeeld naar speelpleinen in de buurt, plekken waar kinderen en jongeren vertoeven, of gaan op bezoek bij hen thuis. In het jeugdwerk worden vier verschillende methoden voor vindplaatsgericht werken onderscheiden, meer info vind je hier 1.