Doorstroom naar het reguliere aanbod?

Heel wat Brede Scholen willen doorstroom verzorgen naar het reguliere aanbod. Dit is niet evident. Verschillende factoren spelen daarbij een rol. Uit het tijdsbelevingsonderzoek 1 blijkt dat kinderen aangeven dat er toch een verschil is tussen kennismaking met het aanbod (bijvoorbeeld de tapas in V-tex, activiteiten waar kinderen kunnen ‘proeven’ van tal van sporten) en echt in een sportclub een sport beoefenen. Bij kennismaking is het meer vrijblijvend en een lossere sfeer, wanneer kinderen dan naar een echte training gaan zijn daar soms andere eisen en verwachtingen. Daarnaast blijkt het financiële soms een drempel te zijn. Verder hebben ouders vaak vertrouwen in de school en is het belangrijk om hen ook te laten kennismaken met de betrokken organisaties en begeleiders van het reguliere aanbod. Vertrouwen kan zo groeien.

Uit onderzoek 2 blijkt dat het vooral voor anderstalige nieuwkomers niet transparant genoeg is, informatie is versnipperd en niet laagdrempelig (vb. informatie over financiële en materiële implicaties maar mogelijkheden tot ondersteuning). Daarnaast zijn er foute verwachtingen, zowel bij de nieuwkomers als bij de vrijetijdsverstrekkers. Een analyse van de eigen toegankelijkheid per organisatie is belangrijk.