Psychologische en praktische drempels

Mensen uit kwetsbare doelgroepen worden in het dagelijks leven geconfronteerd met problematische situaties op verschillende levensdomeinen. Ook die dagelijkse strijd maakt het deelnemen aan participatieprojecten moeilijk.

Acute problemen

Mensen uit kwetsbare doelgroepen hebben door een beperkter sociaal netwerk, minder mogelijkheden om op korte termijn oplossingen te vinden voor onvoorziene omstandigheden. Hou hier rekening mee en zorg dat je hier begrip voor hebt. Daarnaast hebben ze door problemen vaak stress en hebben psychologisch niet de ruimte om met andere zaken bezig te zijn. Hou daar rekening mee.

Praktische drempels

Er zijn ook praktische drempels waar je best rekening mee houdt:

  • Kies een locatie die geen negatieve connotaties heeft en waar mensen zich op hun gemak voelen.
  • Maak dat de locatie gemakkelijk bereikbaar is. Organiseer vervoer of betaal gemaakte vervoersonkosten terug. Raad je het openbaar vervoer aan: leg dan de eerste keren samen het traject af. Zo raken de mensen vertrouwd met het traject, de stopplaatsen, de sfeer, …
  • Kies een tijdstip dat past bij de doelgroep. Woensdagnamiddag is een slecht moment voor ouders met kinderen, terwijl ’s avonds in het donker dan weer niet uitnodigend is voor ouderen. Let ook op belangrijke evenementen (kermis, WK voetbal, …)
  • Zorg voor een warm onthaal, met koffie, een drankje en/of hapje.