Verplicht of vrije keuze?

Een ander aspect heeft te maken met of kinderen en jongeren verplicht moeten deelnemen of het een vrije keuze is. Uit tijdbelevingsonderzoek en bevragingen van kinderen en jongeren blijkt dat het zelf kunnen kiezen van welke activiteiten en wanneer enorm gewaardeerd wordt 1. Kinderen en jongeren willen graag zelf inspraak in het aanbod: wat ze doen en ook of ze al dan niet deelnemen.
Belangrijk hierbij is ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren echt zelf kunnen kiezen. Als ze ervoor kiezen om niet deel te nemen, moet dat hun eigen keuze zijn en niet een keuze bepaald door drempels (zoals het financiële plaatje van het aanbod of de afstand of de beperkte kennis over wat het aanbod inhoudt) waarmee ze geconfronteerd worden. Anderzijds kunnen kinderen en jongeren soms een duwtje in de rug gebruiken en ontdekken ze – ondanks hun eigen vooroordelen en verwachtingen- dat ze bepaalde activiteiten of organisaties wel leuk vinden. Maar dit is ook gelinkt aan keuzemogelijkheden: goed informeren over aanbod en activiteiten maakt dat kinderen en jongeren echte keuzes kunnen maken. Zorg er in de programmatie van het aanbod ervoor dat kinderen en jongeren niet altijd verplicht worden om deel te nemen, zelf kunnen kiezen en inspraak hebben in de planning van het activiteitenaanbod).