Checklist afsprakenkader en actieplan

De ‘Checklist voor afsprakenkader en actieplan Brede School’ is een instrument om bredeschoolcoördinatoren en hun partners te ondersteunen bij het
opzetten van een doelgerichte en effectieve brede schoolwerking.