Niet-participatie

Soms worden verenigingen/organisaties geconfronteerd met betrekking tot het niet-participeren en het niet aanwezig zijn op activiteiten.
Bekijk dit vanuit een ruimer kader.

  • Sommige kinderen/jongeren zijn hier niet-begeleid en missen een autoriteit die hen aanspoort om hun vrije tijd zinvol te besteden.
  • Sommige kinderen/jongeren leven in een situatie met veel onzekerheid en problemen. Deelname aan vrijetijdsactiviteiten kan hen dan soms extra druk bezorgen.
  • Kinderen en jongeren trekken er graag op uit met leeftijdsgenoten. Zij hebben ook het recht om zelf hun vrije tijd in te vullen en rond te hangen. Als dit een keuze is uiteraard en als ze effectief toegang hebben tot een vrijetijdsaanbod.
  • Soms is het vrijetijdsaanbod heel erg gestructureerd, wat kinderen en jongeren soms afschrikt.