Vertrouwen

Mensen uit kwetsbare doelgroepen hebben over het algemeen weinig vertrouwen in organisaties en/of overheden. Vaak zitten ze al jaren in een precaire situatie, hebben dit al aangeklaagd, maar hebben het gevoel dat overheden en andere instanties niets doen. Zelf hebben ze als het ware geleerd dat hun mening er niet toe doet. Het is daarom van belang dat wanneer je een participatietraject opzet en mensen aanspreekt, je ervoor zorgt dat hun input benut zal worden.

Voorstellen ernstig nemen

Dat betekent dat je de voorstellen die deze groepen aandragen, ernstig neemt en onderzoekt. En dat je iets doet met wat uit het participatieproces komt. Bespreek de resultaten altijd in open dialoog met de bevraagden.

Terugkoppelen: wat doe je met informatie?

Koppel ook terug naar deze groepen: wat doe je met hun informatie, welke stappen worden nog gezet. Als je op iets niet kunt ingaan, geef dan ook aan waarom.

Korte termijn

Zorg er tot slot voor dat je op korte én lange termijn aantoont wat met hun bijdrage gedaan wordt. Wanneer er te veel tijd is tussen de bevraging en acties, lijkt het voor betrokkenen soms dat met hun informatie niets gedaan is. Zorg er dus voor dat je dit duidelijk communiceert, en indien nodig aangeeft waarom bepaalde acties/veranderingen meer tijd vragen.

Illustratie: In één van de betrokken scholen bevroeg de bredeschoolcoördinator ouders ’s morgens in de gang wanneer ze hun kind naar school gebracht hadden. Ze speelde heel kort op de bal. Na de bevraging van de ouders, werden de resultaten doorgegeven aan de school. Op basis van deze informatie startten onmiddellijk acties op rond de thema’s van de bevraging. Dezelfde week nog zagen ouders dat met hun input actie ondernomen werd.