Betrek kinderen en jongeren bij projecten in de publieke ruimte

Kinderen en jongeren actief betrekken om hun omgeving mee vorm te geven is een uitdaging voor veel Brede Scholen. Er bestaan al heel wat methodieken en instrumenten om dit te doen. We bundelen er hier enkele met een focus op het bevorderen van participatie van kinderen en jongeren bij projecten in de publieke ruimte.

Kind & Samenleving is een onafhankelijk kennis- en expertisecentrum dat de positie van kinderen en jongeren in de samenleving wil versterken. Nog veel te weinig vragen volwassenen kinderen naar hun kijk op de dingen. Ze zien hen, met anderen woorden, in de eerste plaats als nog-niet-volwassen. Beslissingsprocessen spelen zich al te vaak boven hun hoofd af.
Kind & Samenleving ondersteunt kinderen, jongeren en hun organisaties, adviseert bij speelse ruimtelijke planning en geeft kinderen een stem in het beleid.
Deze organisatie werkte heel wat methodieken uit om met kinderen en jongeren aan de slag te gaan.

Enkele publicaties