Wie begeleidt activiteiten?

Zijn het de leerkrachten of externe partners (vb. jeugdwerk, sociaal-artistiek, crea-ateliers) die de activiteiten begeleiden? Maak een bewuste keuze voor een bepaald soort begeleiding van activiteiten. Enkele reflecties:

Door externe experten in te zetten, krijgen leerkrachten een ander beeld van kinderen en jongeren

In de impactbevraging van de proefprojecten Brede School1 (2006-2009) geven tien coördinatoren aan dat door de Brede School de bredere leerling in het vizier komt: leerkrachten leren leerlingen op een andere manier kennen, zien andere talenten en dit door samen te werken met externen. Ook in het secundair onderwijs geven vier van de vijf coördinatoren aan dat jongeren zich meer bewegen in de ‘echte wereld’ en dat door de ondersteuning van externen ook hierdoor de leerling breder gezien wordt.
In het onderzoek naar Brusselse Brede Scholen geven enkele leerkrachten aan dat ze talenten ontdekken van kinderen door kinderen tijdens activiteiten met externe partners in actie te zien.

Leerkrachten in de vrije tijd? Ja, als ze een andere begeleidingsstijl hanteren

Wie de activiteiten begeleidt, is voor kinderen en jongeren zelf ook belangrijk. In het tijdsbelevingsonderzoek in 5 Brede Scholen 2 werd in focusgesprekken gevraagd aan kinderen hoe ze de begeleiders ervan waarderen. Uit de bevraging blijkt dat het afhangt van persoon tot persoon. Wanneer leerkrachten activiteiten in de vrije tijd begeleiden, is het voor kinderen belangrijk dat de leerkrachten op een andere manier omgaan met kinderen en dus niet de ‘schoolse’ leerkracht zijn, maar losser, in een andere sfeer de activiteiten begeleiden.

Externe begeleiders: experten in hun vak

Tot slot waarderen kinderen en jongeren dat experten activiteiten begeleiden. Experten zijn begeleiders die uitblinken in hun vak (circustechnieken, rap, fotografie …) en die met enthousiasme hun eigen passie overbrengen. Kinderen en jongeren vinden het belangrijk om écht bij te leren, de lat mag hoog liggen.