Gratis of betalend?

Brede Scholen zetten vaak in op een laagdrempelig vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren. Het financiële aspect is daarbij van belang. We geven een aantal alternatieven en formuleren telkens een aantal vragen waar je best op voorhand over nadenkt. Bij de organisatie van de activiteiten wordt best nagedacht over de kostprijs:

Gratis deelname

  • Is een drankje inbegrepen? Wordt er gratis water voorzien? Moeten kinderen zelf iets meebrengen?
  • Is het voor iedereen duidelijk dat de activiteit gratis is?
  • Waarom is het gratis? Communiceer je dit?

Kleine bijdrage

  • Wat houdt de bijdrage in? Wordt er gecommuniceerd dat dit slechts een deel van de effectieve kostprijs is? - Waarom vraag je een kleine bijdrage? Is dat symbolisch of om bepaalde kosten te dekken?

Verschillende financiële bijdrage afhankelijk van bepaalde factoren en/of gebruik makend van bestaande subsidies voor gezinnen

  • Is het duidelijk waar gezinnen beroep op kunnen doen/hoe formulieren ingevuld moeten worden/wie er recht op heeft/… Wordt dit door de organisatie gecommuniceerd? Spreek je mensen hiervoor individueel aan?
  • Ben je zelf op de hoogte van mogelijke tussenkomsten bij inschrijvingsgeld?

De gehele kostprijs met mogelijkheid tot afbetaling of alternatieven …

  • Is dit duidelijk voor ouders, wordt dit gecommuniceerd?
  • Zijn partners hiervan op de hoogte?
  • Spreek je mensen hiervoor aan?
  • Zorg je ervoor dat dit vertrouwelijk gebeurt? Dat mensen zich niet geviseerd voelen?