Kansarmoede: frames

Maatschappelijke beeldvorming over armoede

Steeds meer kinderen in België leven in armoede of dreigen erin te vervallen. Dat is een problematische evolutie. De maatschappelijke beeldvorming over armoede kan kinderen bijkomend belasten.
Een van de Brusselse uitdagingen is kansarmoede. Veel Brede Scholen zetten hier dan ook op in. We bespreken hier een kader waarmee je naar armoede kan kijken en de wijze waarop je over armoede spreekt onder de loep kan nemen. Dit kan helpen bij het beschrijven van de contextanalyse, het uitwerken van acties en het bewustmaken van partners en basiswerkers over armoede.

Vijf frames en zeven counterframes

In dit onderzoek 1 ging men na op welke wijze over armoede gesproken wordt. Vijf problematiserende frames en zeven counterframes worden beschreven. Dit betekent niet dat de eerste reeks frames ‘foute’ visies vertegenwoordigen en de tweede ‘goede’. Het in kaart brengen van de frames heeft tot doel om mensen bewust te maken van de verschillende denkkaders die er zijn. Het is dan ook een pleidooi om de diverse denkkaders te combineren en zo te komen tot een meer genuanceerd en evenwichtiger beeld van armoede bij kinderen en hun ouders.