Bruikbaarheid

  • Expliciteer leereffecten: wat verandert er concreet door deelname aan de activiteit?
  • Geef informatie en concrete aanknopingspunten m.b.t. winsten en leerkansen. Bijvoorbeeld; het belang van ontspanning, de mogelijkheid om vrienden te maken, Nederlands oefenen, leren doorzetten, vaardigheden ontwikkelen, …
  • Hoe wordt omgesprongen met anderstaligen? Is er aandacht voor taalondersteuning?
  • Is het aanbod praktisch bruikbaar? Bijvoorbeeld: zijn er interessante openingsuren? Sluit de activiteit aan bij de schooluren?