Communicatie

Persoonlijk contact

Voor het bereiken van (kwetsbare) doelgroepen is persoonlijk contact belangrijk. Verkies dit boven schriftelijke communicatie. Spreek vertrouwens- en sleutelfiguren in de groepen aan en ga na hoe je mensen het best kunt bereiken. Probeer ook andere mensen te bereiken door deelnemers aan te moedigen zelf mensen in hun kennissenkring aan te spreken. Zo zet je hun sociale netwerken in.

Toegankelijke informatie

Wanneer je voor schriftelijke communicatie kiest, zorg ervoor dat deze versterkend werkt voor jouw persoonlijk contact. Let er op dat teksten (folders, informatieblaadjes, …— toegankelijk zijn opgesteld:

  • kies opvallende kleuren;
  • communiceer in eenvoudige taal: gebruik zo weinig mogelijk woorden, maar geef de noodzakelijke informatie gebald weer en op een aanstekelijke manier;
  • gebruik grote letters en kies voor veel witruimte;
  • let op met illustraties, foto’s, humor. Gebruik steeds het referentiekader van je beoogde doelgroep en weet zeker dat je boodschap niet verkeerd begrepen kan worden;
  • maak gebruik van teasers en zorg dat je communicatie in het oog springt: hang uitnodigingen aan de deurklink, zet uitroeptekens op straat, bezorg je flyer of uitnodiging in een ongewoon formaat of in een ongewone verpakking …