Ga op een participatieve manier te werk

LCD Toolkit

Participatie van betrokkenen/doelgroepen bij projecten/het uitstippelen van acties is voor veel Brede Scholen (en andere organisaties) een uitdaging.

Demos vzw ontwikkelde deze toolkit 1 . Uit ervaring blijkt dat heel wat organisaties te snel zijn in het bedenken, ontwikkelen en realiseren van projecten. Op een participatieve manier werken houdt in dat je de tijd neemt om na te denken over je eigen aanpak en dat bewust gaat plannen. De toolkit is daarom ingedeeld in drie fases: luisteren, creëren en doen (LCD).

De LCD-toolkit is een manier van werken. Het schetst een kader dat je zal helpen om een project op een participatieve manier vorm te geven. Je kan de toolkit opvatten als een stappenplan met verschillende werkvormen. Je volgt de verschillende stappen en kiest de werkvormen die je wil gebruiken.

De LCD-toolkit, met de drie fases, gaan dus de start van een project vooraf. Het is een methode om op een geplande manier een project te bedenken (het idee), te ontwikkelen (vorm te geven) en te realiseren (uit te voeren). Elke fase – luisteren, creëren en doen - wordt opnieuw in kleinere stappen verdeeld en per stap stelt de toolkit mogelijke werkvormen voor. Werkvormen zijn technieken om bijvoorbeeld informatie te verzamelen, om tot bepaalde inzichten te komen of om organisatorische knobbels te ontwarren.

Meer weten?

Je vindt deze toolkit op de website van Demos. De toolkit wordt op onregelmatige basis bijgewerkt. Vanuit een interactief pdf-document zijn er linken naar de website.