Welke kinderen en jongeren?

Voor welke kinderen/jongeren wordt het aangeboden: voor kinderen en jongeren van de school (per klas of over klassen heen); voor kinderen en jongeren van verschillende scholen samen; voor kinderen en jongeren uit de buurt; …

Bij het organiseren van activiteiten is het doelpubliek gevarieerd: kinderen en jongeren van één school, van één klas of over klassen heen. Of worden kinderen en jongeren van verschillende scholen betrokken in de activiteiten, staat het aanbod op één school voor jongeren uit de buurt open of organiseert de Brede School voor de hele buurt activiteiten … Tal van mogelijkheden.

  • Uit de bevraging van 35 kinderen en jongeren uit enkele proefprojecten (2006-2009) blijkt dat kinderen en jongeren graag meer activiteiten hebben met leerlingen uit verschillende leerjaren 1.

  • In het kader van sociale cohesie wordt in Brede School Essegem [Bres], een Brede School die sinds 2012 ondersteund wordt vanuit de VGC, ingezet op activiteiten over drie scholen uit de buurt heen. Kinderen (telkens uit hetzelfde leerjaar) leren elkaar zo beter kennen en maken nieuwe vriendjes met kinderen die vlakbij wonen.