Begrijpbaarheid

  • Geef informatie over wat een vrijetijdsactiviteit juist inhoudt.
  • Expliciteer evidenties: informatie over afspraken en regels, informatie over de aard van de activiteiten, informatie over de begeleiding (wie begeleid, wat is hun verantwoordelijkheid, …), informatie over de locatie, informatie over de taal, informatie over eten en drinken, informatie over wat begeleiders doen als er iets gebeurt met een kind/jongere, …
  • Expliciteer wat ouders kunnen verwachten van het aanbod en communiceer de verwachtingen van de aanbieder. Organiseer toonmomenten om ouders te tonen wat er gebeurt binnen de vereniging/organisatie. Leg uit hoe activiteiten opgebouwd zijn.
  • Heb aandacht voor culturele gevoeligheden.
  • Betrek ouders, want: onbekend is onbemind.
    • Hou intakegesprekken. Bevraag ook ouders over hun verwachtingen, wensen, bezorgdheden … Doe iets met die informatie.
    • Nodig ouders uit op belangrijke momenten. Geef ouders ruimte om te helpen (indien ze dit willen).