Groepen bereiken

Via traditionele communicatie- en informatiekanalen bereik je bepaalde groepen niet. Kies daarom voor een strategie, aangepast aan de eigenheid van de doelgroep(en) die je wil bereiken. Enkele tips:

Bestaande groepen

Zijn er bestaande groepen waar je mee kan werken? Bestaan er formele participatiekanalen (een buurtraad, een ouderenadviesraad, een oudergroep)?
Bestaande groepen en formele participatiekanalen zijn een goed startpunt om mensen te bereiken. Door te werken met een georganiseerde groep, kan dit relatief snel gebeuren. Een bestaande groep creëert voor mensen een gevoel van veiligheid. Vanuit deze veiligheid kan je hen bevragen of uitnodigen naar een ander overleg.

Vindplaatsgericht

Een heel aantal (kwetsbare) mensen, maken geen deel uit van een bestaande groep. Het is van belang om randvoorwaarden te scheppen om hen te bereiken. Vindplaatsgericht werken kan daarbij helpen. Dit wil zeggen dat je mensen opzoekt op de plekken waar ze zich bevinden: bijvoorbeeld de wachtruimte van een dokterspraktijk, bij Kind & Gezin, winkels, rusthuizen, sociale restaurants, … Bouw vertrouwen op en zorg dat je regelmatig langsgaat op die plekken, dat mensen je leren kennen en weten wat jouw werk is.