Heb aandacht voor mogelijke participatiedrempels

Participatie en inspraak van ouders, buurtbewoners, kinderen en jongeren waar maken, is een uitdaging voor vele Brede Scholen. Bredeschoolmedewerkers geven aan dat informele communicatie heel erg belangrijk is om bepaalde (kwetsbare) doelgroepen te bereiken.
Samenlevingsopbouw 1 ontwikkelde enkele tips voor het opzetten van participatieve trajecten. Enkele drempels verdienen aandacht: