Vanuit de school

Vanuit de school

Brede School: wat doen we al?

Brede Scholen zetten in op het maximaliseren van ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren. Dit door een brede leer- en leefomgeving te creëren op school én in de vrije tijd. Op scholen gebeuren vaak al heel wat zaken die aansluiten bij het referentiekader Brede School. Belangrijk om is dit te verduidelijken.

 • Wat doe je als school op vlak van het creëren van een brede leer- en leefomgeving?
 • Welke kernthema’s komen aan bod?
 • Welke samenwerkingsverbanden bestaan rond jouw school?
 • Wat betekent de bredeschoolwerking voor de eigen school? Welke acties/activiteiten worden georganiseerd?

Communicatie over Brede School?

 • Hoe communiceer je over de informatie van de stuurgroep?
 • Is Brede School een agendapunt op (personeels)vergaderingen?
 • Is er een apart overleg op school over Brede School (met bijvoorbeeld het kernteam, verantwoordelijke leerkrachten, …)?
 • Is er op school een bredeschoolverantwoordelijke?
 • Weten leerkrachten wat Brede School organiseert?
 • Kennen leerkrachten de missie en visie van de Brede School?
 • Weten leerkrachten wie de bredeschoolcoördinator is?
 • Weten leerkrachten waar ze terecht kunnen met vragen over Brede School?
 • Hoe informeer je nieuwe leerkrachten over Brede School?

Betrekken van leerkrachten

 • Hebben leerkrachten inspraak bij de inhoud van de Brede School?
  • Hoe organiseer je de inspraak?
 • Worden leerkrachten ondersteund op vlak van het creëren van een brede leer- en leefomgeving?
  • Bijvoorbeeld: wijkverkenning
  • Bijvoorbeeld: uitwisseling inhoudelijke expertise
  • Bijvoorbeeld: leerkrachten vrijroosteren om samen activiteiten/projecten uit te bouwen of uit te wisselen tussen scholen
 • Is het duidelijk wat verwacht wordt van leerkrachten?
  • Bijvoorbeeld: vrijetijdskalender toelichten
  • Bijvoorbeeld: kinderen en ouders aanspreken om in te schrijven voor een bepaalde activiteit (op basis van talent/noden van een kind)
  • Bijvoorbeeld: activiteiten uitwerken rond breed leren?
  • Bijvoorbeeld: link leggen tussen wat kinderen doen/geleerd hebben in de vrije tijd en op school (bijvoorbeeld: stopmotionfilmpje maken laten gebruiken voor het uitwerken van een presentatie)